תנאים והתניות – איטיצ'ר / eTeacher

החזר כספי בגין ביטול

אנחנו רוצים שתהיה מרוצה! אם יש בעיה כלשהי עם הקורס שלך, בבקשה צור קשר עם צוות שירות הלקוחות ותן לנו הזדמנות לשפר את החוויה שלך.

במידה והחלטת לבטל את השתתפותך, שים לב שלכיתות לימוד אונליין, כמו כל כיתת לימוד אחרת, יש מקומות מוגבלים. הביקוש לשיעורים שלנו הוא גבוה, וביטול מאוחר מונע מתלמידים אחרים לשמור מקום ולהששתתף בסמסטר הקרוב.

תלמידים המעוניינים לבטל את השתתפותם זכאים להחזר חלקי כמפורט להלן:

  • 100% החזר (יש לשלם 0% משכר הלימוד): עד 7 ימים ממועד הרישום, אלא אם כן הקורס שלך כבר התחיל.
  • 75% החזר (יש לשלם 25% משכר הלימוד): ביטול לפני השיעור הראשון שלך.
  • 25% החזר (יש לשלם 75% משכר הלימוד): עד 30 ימים לאחר השיעור הראשון שלך.
  • 0% החזר (יש לשלם 100% משכר הלימוד): 30 ימים לאחר השיעור הראשון שלך.

ההחזרים שהוזכרו לעיל הם היחידים שיינתנו לאלו שמבטלים את השתתפותם בקורס. במידה ו- Eteacher תחליט לבטל קורס (החלטה זו נתונה לשיקול ההנהלה לחלוטין) תשלומי הנרשמים יוחזרו במלואם.

קביעת מועד חדש ונגישות לשיעורים פרטיים
אם ברצונכם לקבוע מועד חדש לשיעור פרטי, אנא הודיעו על כך למורה/מנחה שלכם או למחלקת שירות לקוחות של איטיצ'ר eTeacher בדוא"ל(service@eteachergroup.com) 12 שעות לכל הפחות לפני מועד המפגש שנקבע. מפגשי שיעור שבוטלו ללא הודעה מוקדמת ינוכו מסך שעות הזכאות של התלמיד. חבילת השיעורים הפרטיים הנה בתוקף למשך שנה אחת מיום ההרשמה.

קורסים מוכרים על ידי האוניברסיטה העברית

נקודות זכות אקדמיות
הציון הסופי המינימלי לקבלת נקודת זכות אקדמית מטעם האוניברסיטה העברית הנו כדלקמן:

עברית מקראית  – 60
ארמית  – 60
עברית מודרנית  – 65 מקראית
יידיש  – 65
יוונית  – 60

בסיום הסמסטר, תעביר האוניברסיטה את נקודות הזכות לבוגרים הזכאים, ותשלח להם עותק של הציון שקיבלו בקורס.

דרישות לקורסים אקדמיים
בכפוף להוראות התקנון האקדמי הכללי של האוניברסיטה העברית, דרישות התכניות המוכרות כוללות נוכחות חובה, הגשת מאמרים ובחינות. כמו כן, יידרש מתלמידים להפעיל מצלמת אינטרנט במהלך מפגשי השיעור.

כללי

ציוד
קבוצת איטיצ'ר (eTeacher Group) אינה נושאת באחריות על ציוד התלמיד (כגון, מחשב, נתב ורמקולים). כלומר, אתם האחראיים הבלעדיים על מצב הציוד הפרטי שלכם ועל ביצוע הבדיקות הטכניות הנחוצות.

אחריות
קבוצת איטיצ'ר (eTeacher Group) מצהירה בזאת כי אחריות החברה עבור כל תביעה כלשהי מטעם התלמיד הנה מוגבלת לסכום ששולם על ידו/ה בעד הקורס(ים). יתר על כן, קבוצת איטיצ'ר (eTeacher Group) לא תישא באחריות המשפטית עבור כל נזק עקיף כלשהו.